Piotr
Piątek

adwokat

więcej

Adam
Chemycz

adwokat

więcej

O KANCELARII


Kancelaria Adwokacka, Piotr Piątek, Adam Chemycz

W swojej pracy przywiązujemy szczególną wagę do rzetelnej analizy sytuacji prawnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest dopasowanie systemu postępowania do specyfiki konkretnej sprawy.

Prowadząc sprawy Klientów, nasza Kancelaria zawsze kieruje się zasadami uczciwości i sumienności. Priorytetem naszych działań jest wskazanie Klientom najkorzystniejszych rozwiązań ich problemów prawnych. Jednocześnie w każdej prowadzonej przez nas sprawie Klient jest rzetelnie informowany o przewidywaniach dotyczących jej przebiegu oraz o zagrożeniach wynikających z podejmowania określonych czynności prawnych.

Mamy świadomość, iż efektywne prowadzenie spraw nie jest możliwe bez dobrej współpracy z Klientem i obustronnego zaufania. Ponadto prowadzenie wielu spraw wymaga zagłębienia się w problemy osobiste Klientów (w szczególności dotyczy to spraw rodzinnych). W związku z powyższym zapewniamy całkowite bezpieczeństwo i poufność informacji w powierzanych nam sprawach.

O KANCELARII


Kancelaria Adwokacka, Piotr Piątek, Adam Chemycz

W swojej pracy przywiązujemy szczególną wagę do rzetelnej analizy sytuacji prawnej, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb każdego Klienta. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest dopasowanie systemu postępowania do specyfiki konkretnej sprawy.

Prowadząc sprawy Klientów, nasza Kancelaria zawsze kieruje się zasadami uczciwości i sumienności. Priorytetem naszych działań jest wskazanie Klientom najkorzystniejszych rozwiązań ich problemów prawnych. Jednocześnie w każdej prowadzonej przez nas sprawie Klient jest rzetelnie informowany o przewidywaniach dotyczących jej przebiegu oraz o zagrożeniach wynikających z podejmowania określonych czynności prawnych.

Mamy świadomość, iż efektywne prowadzenie spraw nie jest możliwe bez dobrej współpracy z Klientem i obustronnego zaufania. Ponadto prowadzenie wielu spraw wymaga zagłębienia się w problemy osobiste Klientów (w szczególności dotyczy to spraw rodzinnych). W związku z powyższym zapewniamy całkowite bezpieczeństwo i poufność informacji w powierzanych nam sprawach.

ZAKRES USŁUG


Prawo Cywilne

Kancelaria zapewnia wszechstronne doradztwo i obsługę w zakresie prawa cywilnego.

W szczególności zajmujemy się sprawami:

 • o odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym m.in. za wypadki komunikacyjne i błędy medyczne;
 • dotyczącymi prawa własności i innych praw rzeczowych, stwierdzenia zasiedzenia,zniesienia współwłasności, użytkowania wieczystego, służebności, postępowania wieczystoksięgowego;
 • z zakresu prawa spadkowego, w tym między innymi sprawami o stwierdzenie nabycia spadku, ustalenie nieważności testamentu, umowny lub sądowy dział spadku, a także dochodzeniem roszczeń z tytułu zachowku, zapisu i polecenia;
 • ze stosunków zobowiązaniowych, w tym między innymi: z umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny i dożywocia;
 • o ubezwłasnowolnienie i uznanie za zmarłego.

Prawo Karne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa karnego obejmującą:

 • obronę we wszystkich etapach postępowania karnego, karnego skarbowego oraz w sprawach o wykroczenia;
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżycieli prywatnych;
 • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym, m.in. w sprawach dotyczących odroczenia wykonania kary czy warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Prawo Kanoniczne

 • konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu
 • sporządzenie skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • reprezentowanie strony powodowej lub pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądem Kościelnym w Siedlcach oraz przed Sądem Metropolitalnym Warszawskim.

Prawo rodzinne

Kancelaria zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym:

 • sprawami ze stosunków małżeńskich (o rozwód i separację, o unieważnienie małżeństwa, o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o podział majątku wspólnego);
 • sprawami dotyczącymi władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, a także przysposobienia oraz opieki i kurateli;
 • sprawami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego.

Prawo Administracyjne

 • reprezentowanie w postępowaniu prowadzonym przed organami państwowymi oraz przez sądami administracyjnymi
 • sporządzanie pism w toku postępowania administracyjnego oraz skarg do sądów administracyjnych.

ZAKRES USŁUG


Prawo Cywilne

Kancelaria zapewnia wszechstronne doradztwo i obsługę w zakresie prawa cywilnego.

W szczególności zajmujemy się sprawami:

 • o odszkodowania i zadośćuczynienia, w tym m.in. za wypadki komunikacyjne i błędy medyczne;
 • dotyczącymi prawa własności i innych praw rzeczowych, stwierdzenia zasiedzenia,zniesienia współwłasności, użytkowania wieczystego, służebności, postępowania wieczystoksięgowego;
 • z zakresu prawa spadkowego, w tym między innymi sprawami o stwierdzenie nabycia spadku, ustalenie nieważności testamentu, umowny lub sądowy dział spadku, a także dochodzeniem roszczeń z tytułu zachowku, zapisu i polecenia;
 • ze stosunków zobowiązaniowych, w tym między innymi: z umów sprzedaży, najmu, dzierżawy, pożyczki, darowizny i dożywocia;
 • o ubezwłasnowolnienie i uznanie za zmarłego.

Prawo Karne

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa karnego obejmującą:

 • obronę we wszystkich etapach postępowania karnego, karnego skarbowego oraz w sprawach o wykroczenia;
 • reprezentowanie osób pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżycieli prywatnych;
 • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym, m.in. w sprawach dotyczących odroczenia wykonania kary czy warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Prawo Kanoniczne

 • konsultacja sprawy przed rozpoczęciem procesu
 • sporządzenie skargi powodowej o stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • reprezentowanie strony powodowej lub pozwanej w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa przed Sądem Kościelnym w Siedlcach oraz przed Sądem Metropolitalnym Warszawskim.

Prawo rodzinne

Kancelaria zajmuje się kompleksowym prowadzeniem spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, w tym:

 • sprawami ze stosunków małżeńskich (o rozwód i separację, o unieważnienie małżeństwa, o ustanowienie rozdzielności majątkowej, o podział majątku wspólnego);
 • sprawami dotyczącymi władzy rodzicielskiej, kontaktów z dzieckiem, a także przysposobienia oraz opieki i kurateli;
 • sprawami dotyczącymi obowiązku alimentacyjnego.

Prawo Administracyjne

 • reprezentowanie w postępowaniu prowadzonym przed organami państwowymi oraz przez sądami administracyjnymi
 • sporządzanie pism w toku postępowania administracyjnego oraz skarg do sądów administracyjnych.